Arborrverk med extrem kapacitet

X=3 500
Y=2 500
Z=1 500 (Pelare)
W=730 (Spindel)
B= 360 000 (Rundbord)
Spindel 3 000 rpm, 37/45 kW, ISO 50
Automatisk palettväxlare, 2 paletter 1 800 x 2 200, max last 20 ton.
Verktygsväxlare 40 platser.
Kylning genom spindel 20 bar
Spåntransportör
CNC Heidenhain TNC640

Maskiner Kontakt