Bäddfräs med bästa tänkbara utrustning

ANTAL AXLAR: 5
BÄDDFRÄSMASKIN
X-AXEL RÖRELSE: 3500 mm
Y-AXEL RÖRELSE: 1250 mm
Z-AXEL RÖRELSE: 1200 mm
VIKT ARBETSSTYCKE: 9250 kg
VERKTYGSMAGASIN: 40 st VERKTYG
STYRSYSTEM: HEIDENHAIN TNC 640

Maskiner Kontakt